Logg inn via ID-porten. Ved første gang man åpner appen.

Følg

Har du behov for ytterligere hjelp? Kontakt e-Boks brukersupport her

Kontakt brukersupport