Eg blir bedd om å logge på igjen når eg vil sjå posten min?

Følg

Har du behov for ytterlegare hjelp? Kontakt e-Boks brukersupport her

Kontakt brukersupport