Eg blir bedd om å oppgi fødsels- og fødselsnummeret mitt når eg loggar på

Følg

Har du behov for ytterlegare hjelp? Kontakt e-Boks brukersupport her

Kontakt brukersupport